ഭരണ സമതി

unnamed (1)

ശ്രീ. എസ് .ജയമോഹൻChairman

T.F-Xavier

ശ്രീ. ടി എഫ് സേവ്യർManaging Director

no-pic-150x150

ശ്രീ. എൻ .ഏം .രവീന്ദ്രൻDirector

no-pic-150x150

ശ്രീ. വിജയകുമാരൻ നായർ .കെ .ജിDirector

vasanthan

ശ്രീ. പി .ആർ . വസന്തൻDirector

g-babu

ശ്രീ. ജി .ബാബുDirector

saji

ശ്രീ. സജി .ഡി .ആനന്ദ്Director

ajayakumar

ശ്രീ. അഡ്വ .കാഞ്ഞിരവിള അജയകുമാർDirector


Copyright 2019 © Kerala State Cashew Development Corporation Ltd. All rights are reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
Website Designed and Developed by Inter Smart Solution Pvt. Ltd